Vjerujemo da vas zanimaju  ove informacije

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja pruža zaštitu i sigurnost fizičkim licima za vreme privremenog boravka u inostranstvu i garantuje pokriće eventualnih troškova u slučajevima neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledica nesrečnog slučaja – nezgode.

Osiguranjem je obuhvaćeno:

 • ambulantno lečenje
 • lekovi i zavoji propisani od lekara.
 • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povreda ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara.
 • radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara
 • RTG dijagnostika
 • bolničko lećenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuča bolnica).
 • troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara.
 • troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara.
 • operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju).
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje.
Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne prije nego što osiguranik pređe državnu granicu BiH i ne pre plačanja premije, a prestaje u 24.00 sata (ukoliko nije ugovoreno drugo vreme) dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.

Ugovori zaključeni posle početka putovanja smatraće se nevažećim.

Isključene su obaveze osiguravača ako je slučaj bolesti ili ako je nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise.

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika odnosno korisnika motornih i prikljucnih vozila za štete pricinjene trecim licima što prakticno znaci da štete koje prouzrokuje vozac motornog vozila trecem licu nece platiti on, vec osiguravajuce društvo koje je izdalo polisu osiguranja.

S obzirom da je ovo osiguranje zakonom propisano kao obavezno, prilikom registracije vozila jedan od neophodnih dokumenata je i polisa osiguranja od autoodgovornosti.

Polisom osiguranja od autoodgovornosti nisu pokrivene štete na sopstvenom vozilu.

 • ako omogući da se vozilom prevoze lica na mestu koje nije predviđeno za prevoz lica;
 • ako vozilom upravlja bez propisane dozvole
 • ako je u momentu saobračajne nezgode upravljao vozilom pod uticajem alkohola, dejstvom droge ili narkotika
Osiguravač, na osnovu polise od autoodgovornosti, daje osiguravajuće pokriće za sve osigurane slučajeve prouzrokovane na teritoriji BiH.

Ukoliko se posebno ugovori, odnosno ukoliko se osiguraniku izda osiguravajuća isprava (zeleni karton), stiče se osiguravajuće pokriće van teritorije BiH na teritoriji zemalja navedenih u ispravi.

Ako je ugovor o osiguranju od autoodgovornosti zaključen sa vlasnikom vozila sa inostranom registracijom (granično osiguranje), osiguravač po takvom ugovoru daje osiguravajuće pokriće samo za osigurane slučajeve prouzrokovane na teritoriji BiH

Zelena karta je dokaz o postojanju osiguranja za štete nanete trećim licima prilikom upotrebe motornog vozila u inostranstvu.

Znaći ukoliko naš državljanin svojim motornim vozilom i svojom krivicom prouzrokuje štetu u posećenoj zemlji, tu štetu neće platiti on, već posredno, domaće društvo za osiguranje koje je izdalo zelenu kartu.

Zelenu kartu izdaje društvo za osiguranje kod kojeg je zaključena polisa osiguranja od autoodgovornosti.

Pored toga, zelena karta je uslov ulaska motornim vozilom sa našim registarskim oznakama u odrdjene države, u protivnom mora se platiti «granično osiguranje» koje je u osnovi skuplje.

Saobraćajnu nezgodu je potrebno prijaviti nadležnom organu unutrašnjih poslova (telefon 192) i sačekati uviđaj na licu mesta.

Ukoliko ste Vi pričinili štetu, savetujemo, da lice kojem je šteta pričinjena upoznate da posedujete validnu polisu od autoodgovornosti ćime ćete jasno staviti do znanja da oštečeni neće imati problema u vezi sa naplatom štete.

Da, ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača samo ako su prouzrokovane od vozila koja po Zakonu o osiguranju imovine i lica podležu obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (putnička vozila. teretna, autobusi …).

U ovim slučajevima se iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije isplaćuju samo nematerijalne štete (smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja i dr.).

Standardni obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju malih šteta, odnosno manjih saobraćajnih nezgoda (gde nema povređenih i poginulih, a materijalna šteta je manja od 500 evra).  ovim izveštajem se pojednostavljuje procedura prijave štetnog događaja i dobijanja odgovarajuće odštete.

Za vreme upotrebe motornog vozila u saobraćaju, vozač je dužan da u vozilu ima obrazac  ” Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi ” i da ga predoči na zahtev ovlaščenog službenog lica.

Mediator Consulting

Centar za naplatu šteta

Centar za naplatu šteta

Naplata svih vrsta šteta iz osiguranja. Pozovite jedinstveni profesionalni centar za naplatu šteta.

Saobraćajna nezgoda

Vršimo proces prijave i naplate štete u saobaćajnoj nezgodi. Izrađujemo zapisnik o oštećenjima i procjenu  štete.

Povrede na radu

imali povredu na radu, preduzimemo sve mjere za isplatu štete u maksimalnom iznosu.

Povrede u inostranstvu

U saradnji sa našim partnerima u cijeloj Evropi naplaćujemo liječenje. Realizacija odštetnih zahtjeva u inostranstvu.

Štete na imovini

Pozovite nas  u slučaju štete na objektima i opremi (požar, poplava, provalna krađa, odgovornost i sl.)