Sigurnim koracima sa nama do naplate štete.

Mediator consulting vrši sve radne kako biste konačno dobili svoj novac na račun po osnovu saobraćajne nezgode, povrede na poslu ili javnom mjestu, ili ako ste imali oštećenje imovine. Nakon postupka likvidacije štete i dobijanja rješenje o likvidaciji odštetnog zahtjeva, osiguravajućem društvu podnosimo konačan zahtjev za isplatom štete sa svim podacima za isplatu štetu na račun u banci.

Ostale usluge.

Prijava štete

Preduzimamo sve pravne radnje prilikom prijave štete kod osiguravajućeg društva.

Procjena štete

Tim stručnih saradnika koji su procjenitelji i vještaci s licencom procjenjuju štetu.

Pravni postupci

U toku obrade štete od prijave do likvidacije preduzimamo sve pravne radnje.