Mi brinemo da dobijete adekvatno obeštećenje.

Naš tim želi da se adekvatno procijeni visina štete koju možete naplati od osiguran, bez obzira da li se radi o saobraćajnoj nezgodi, povredi na poslu ili oštećenja vaše imovine. Adekvatna procjena visine odštetno iznosa nam pomaže da zaštitimo vaša prava i da budete adekvatno obeštećeni.

Ostale usluge.

Prijava štete

Preduzimamo sve pravne radnje prilikom prijave štete kod osiguravajućeg društva.

Pravni postupci

U toku obrade štete od prijave do likvidacije preduzimamo sve pravne radnje.

Naplata štete

Osiguravajućem društvu podnosimo konačan zahtjev za isplatom štete u maksimalnom iznosu.