Štitimo vaša prava u cilju adekvatnog obeštećenja.

U toku obrade štete od prijave do likvidacije preduzimamo sve pravne radnje i postupke kako bismo vas zaštitili od gubitka prava iz osiguranja i isplate odštetnog zahtjeva koji nije u skladu sa stvarnim iznosom procijenjene štete.

Ostale usluge.

Prijava štete

Preduzimamo sve pravne radnje prilikom prijave štete kod osiguravajućeg društva.

Procjena štete

Tim stručnih saradnika koji su procjenitelji i vještaci s licencom procjenjuju štetu.

Naplata štete

Osiguravajućem društvu podnosimo konačan zahtjev za isplatom štete u maksimalnom iznosu.