Prijava štete

Preduzimamo sve pravne radnje prilikom prijave štete kod osiguravajućeg društva.

 • Analiza vrste štetnog događaja.

 • Prikupljanje sve dokumentacije.

 • Podnošenje prijave osiguravaču.
Više o tome

Procjena štete

Tim stručnih saradnika koji su procjenitelji i vještaci s licencom procjenjuju štetu.

 • Angažovanje procjenitelja.
 • Pripremne radnje i dokumentacija.
 • Izrada procjene visine štete.
Više o tome

Pravni postupci

U toku obrade štete od prijave do likvidacije preduzimamo sve pravne radnje.

 • Dopuna dokumentacije.
 • Podnošenje prigovora.
 • Žalba na visinu iznosa štete.
Više o tome

Naplata štete

Osiguravajućem društvu podnosimo konačan zahtjev za isplatom štete.

 • Isplata na naš ili vaš račun u banci.

 • Kontrola roka i visine isplate štete.
 • Prenos novca na račun klijenta.
Više o tome

Pogodnosti u saradnji s Mediator Consulting.

 • Maksimalna skoncentrisanost na klijenta što obezbeđuje visok nivo pruženih usluga.
 • Saradnja sa svim osiguravajućim društvima u BiH.
 • Mreža dugogodišnjih saradnika u Evropi.
 • Klijent po pitanju svih poslova vezanih za osiguranje ima svog stalnog saradnika na raspolaganju.
 • Klijent angažovanjem posrednika u osiguranju štedi svoje vrijeme.
 • Pružanje stručne pomoći u toku procesa likvidacije štete u bilo kom trenutku.

Koje štete možete naplatiti.

Šta učiniti u slučaju nezgode

Ukoliko vam se desila nezgoda ili imovinska šteta, pozovite Mediator Consulting. Mi se brinemo o svim pravnim i administativnim postupcima kako biste štetu naplatili u maksimalnom iznosu.

Centar za naplatu šteta

+387 66 252 019